Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Statystyki

Licznik odwiedzin: 202 541

Dziś odwiedzin: 33. Teraz na naszej stronie: 6 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: wtorek, 8 listopada 2016r.

Czy wiesz, że?

Dostęp do wszystkich treści naszego Biuletynu możliwy jest także poprzez klawiaturę. Kliknij klawisz TAB aby uruchomić dodatkowe menu szybkiego wyboru.

Organy podmiotu oraz komptencje

Struktura organizacyjna

Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach szkoły:

Dyrektor Szkoły: dr inż Wiesław Kopterski

Wicedyrektor Szkoły: mgr Danuta Czerniak

Kierownik Szkolenia Zawodowego: mgr Arkadiusz Trochowski

Główna księgowa: Agnieszka Kamińska-Markier

Kompetencje organów szkoły:

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą i sprawuje nadzór pedagogiczny, organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły i określa szczegółową organizację pracy szkoły.

Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Zadania i szczegółowe kompetencje organów, opisane zostały w Statucie Szkoły.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Autor informacji/strony: Krzysztof Rybarczyk
Data publikacji w Biuletynie: wtorek, 23 kwietnia 2019r. godz.: 12:10

Statystyki wyświetleń: 1371 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 3 639.

Liczba zmian (edycji): 2. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://ckziu.biuletyn.net.pl/bip-strona-10-organypodmiotuorazkomptencje.html
Data wygenerowania wydruku: poniedziałek, 4 marca 2024r. godz.: 13:53Trwa pobieranie treści strony BIP


http://ckziu.biuletyn.net.pl/bip-strona-10-organypodmiotuorazkomptencje.html