Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Statystyki

Licznik odwiedzin: 223 745

Dziś odwiedzin: 46. Teraz na naszej stronie: 3 osoby.

Data uruchomienia Biuletynu: wtorek, 8 listopada 2016r.

Czy wiesz, że?

Dostęp do wszystkich treści naszego Biuletynu możliwy jest także poprzez klawiaturę. Kliknij klawisz TAB aby uruchomić dodatkowe menu szybkiego wyboru.

Prowadzone rejestry,ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

W szkole obowiązują następujące rejestry i ewidencje :

 • rejestr wydanych legitymacji,
 • rejestr wydanych zaświadczeń,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja korespondencji,
 • rejestr pracowników,
 • księga uczniów,
 • księga absolwentów,
 • książka kontroli,
 • księga zastępstw,
 • księga inwentarzowa,
 • ewidencja zbiorów bibliotecznych

W szkolnej składnicy akt przechowywana jest dokumentacja :

 • dydaktyczno – wychowawcza (arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, protokoły Rady Pedagogicznej, organizacja i realizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej),

 • organizacyjna (plany pracy, arkusze organizacyjne, zarządzenia dyrektora),

 • finansowo – księgowa (listy płac, bilans, inwentaryzacja, plany finansowe, sprawozdania finansowe, dokumentacja rozliczeniowa ZUS),

 • kadrowa (akta osobowe pracowników),

 • inna (kroniki szkoły, kroniki klasowe, Dzienniki Ustaw).

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Autor informacji/strony: Krzysztof Rybarczyk
Data publikacji w Biuletynie: czwartek, 18 kwietnia 2019r. godz.: 09:49

Statystyki wyświetleń: 1 152 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://ckziu.biuletyn.net.pl/bip-strona-5-prowadzonerejestryewidencjeiarchiwa.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 20 lipca 2024r. godz.: 23:52Trwa pobieranie treści strony BIP


http://ckziu.biuletyn.net.pl/bip-strona-5-prowadzonerejestryewidencjeiarchiwa.html