Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Statystyki

Licznik odwiedzin: 96 653

Dziś odwiedzin: 94. Teraz na naszej stronie: 5 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: wtorek, 8 listopada 2016r.

Czy wiesz, że?

Możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych pracując z naszym BIP-em. Aby poznać listę dostępnych skrótów zobacz poradnik.

Zaproszenie nr 2 do złożenia oferty cenowej na dostawę wyposażenia pomieszczeń warsztatowych i biurowych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Podgórna 5, zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa wyposażenia pomieszczeń warsztatowych i biurowych", w ramach realizowanego projektu pn. "Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Szkolnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Przekraczamy granice".

Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_ns._CKZiU.081.7.2020.pdf

Zalacznik_nr_54.docx

Zalacznik_nr_44.pdf

Zalacznik_nr_3._Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_ns.CKZiU.081.4.2020.docx

Zalacznik_nr_24.doc

Zalacznik_nr_14.docx

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_pomieszczenia_biurowe.pdf

 

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Autor informacji/strony: Wiesław Kopterski
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 9 listopada 2020r. godz.: 10:48

Statystyki wyświetleń: 106 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 409.

Liczba zmian (edycji): 3. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://ckziu.biuletyn.net.pl/bip-strona-79-zaproszenienr2dozlozeniaofertycenowejnadostawewypo.aproszenienr2dozlozeniaofertycenowejnadostawewyposazeniapomieszczenwarsztatowychibiurowych.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 26 lutego 2021r. godz.: 17:45Trwa pobieranie treści strony BIP


http://ckziu.biuletyn.net.pl/bip-strona-79-zaproszenienr2dozlozeniaofertycenowejnadostawewypo.aproszenienr2dozlozeniaofertycenowejnadostawewyposazeniapomieszczenwarsztatowychibiurowych.html